levenskunst - wandelcoaching
... onderweg zijn naar jezelf.
... onderweg zijn naar jezelf.

levenskunst

 

levensvragen

In het leven kunnen zich ervaringen voordoen waar je wat langer bij stil wilt blijven staan. De aanleiding kan zijn een ingrijpende gebeurtenis, zoals ontslag, ziekte of verlies. Misschien dringt de impact hiervan pas veel later volledig tot je door. Maar ook positieve gebeurtenissen  zoals een geboorte of een nieuwe relatie kunnen je behoorlijk uit je evenwicht brengen. Of gewoon de vraag of je nog wel op de goede weg zit. Zijn de waarden en overtuigingen die je ooit hebt aangenomen en van waaruit je het leven hebt ingericht nog steeds van jezelf? En hoe kun je deze veranderen met een gerust hart en goed gevoel?

levenskunst

Levenskunst is de vaardigheid om te (leren) accepteren wie en waar je bent in je leven, opdat je die keuzes kunt maken en beslissingen durft te nemen die voor jou authentiek en waarachtig zijn. Om het leven en de ander vol (zelf)vertrouwen tegemoet te treden. De reflectie, de acceptatie, het inzicht en de bewustwording, het zijn de stappen in het proces van verandering die jou het vertrouwen geven om je eigen koers weer te bepalen. En om zo nodig te ‘herbronnen’.

wandelen

Tijdens één of meerdere wandelingen in de natuur bespreken we jouw vragen en onderzoeken je drijfveren. De coach stelt vragen die de reflectie stimuleren, doet lichaamsgerichte oefeningen om je echt te laten voelen en zet ook spirituele oefeningen in om je op zielsniveau te laten ervaren. Het buiten in de natuur en in beweging zijn helpen je de antwoorden te vinden die je zelf al herbergt.

verbonden aan

‘La Scuola | academie voor levenskunst’:  www.steunpuntlevenskunst.nl

contact