missie

Vanuit liefde, met aandacht en respect jou in je kracht zetten.

De wereld is constant in beweging, de kunst is om zodanig mee te bewegen, dat die wereld bij je blijft passen. Balancerend tussen dat wat van buiten op je afkomt en wat je van binnen wilt. Deze voortdurende veranderingen gaan soms te snel, kunnen je teveel energie kosten of gaan een richting op die je niet wilt. In zo’n periode kun je wat steun en verheldering gebruiken en kan ik een stukje meelopen op je levenspad.

De opdracht die ik mezelf stel is om vanuit liefde, met aandacht en respect de ander het vertrouwen en de moed te geven, die nodig zijn om het veranderingsproces aan te gaan.