visie

Het logo is afkomstig van de Hopi indianen, die het symbool van de trektocht in de rotsen kerfden om aan te geven hoeveel ronden in de vier windstreken waren afgelegd. Het bevat vier voltooide cirkelvormige windingen voor de heenweg en drie tegenover-gestelde windingen voor de reeds afgelegde terugweg.

 

Als ik het leven hier zie als metafoor van de trektocht, dan sta ik als coach ergens op het keerpunt. Dit moment kan zich aandienen door een ingrijpende gebeurtenis of doordat je steeds tegen dezelfde dingen oploopt en er niet uit komt. Het kan een keerpunt worden door er bij stil te staan.

Aandacht

Op een positieve manier aandacht geven aan pijnlijke ervaringen, met compassie je patronen onderzoeken, daarin kan ik je ondersteunen. Komen je normen en waarden nog voort uit je eigen overtuigingen? Handel je nog conform je eigen ideeën? Deze ont-wikkeling van het leven is een terugkijken, opruimen en bijsturen: wat kan je nog gebruiken en wat dient je niet meer? In dit proces van loslaten en herijken, volgt ook het aanleren van nieuw gedrag, en dat vergt oefentijd.